Medical students of pediatrics faculty

We are medical students of faculty “General Medicine”, the 4th course, 041-1 group. Express deeply gratitude and appreciation to Department of Urology and exactly to our teacher Khamzin Adilzhan Agzhigitovich for cognitive studies. During the pass aging of Urology? We attended the endovideosurgical operation, observed the highest level of material resources and training department. Due to professionality Khamzin A.A. learned many aspects and subtleties of science Urology. And finally sincerely wish you success and further development in the preparation of occupational medicine.

Рубрика: News

Студенты 4 курса педиатрического факультета

Студенты 4 курса педиатрического факультета по специальности «Общая  медицина»  041-1 группы выражают глубокую благодарность и признательность кафедре урологии и своему преподавателю Хамзину Адильжану Акжигитовичу за интереснейшие занятия. За время прохождения цикла мы присутствовали на эндовидеохирургической  операции, своими глазами увидели высокий уровень материальной базы и кадровой подготовки кафедры. Благодаря высокому профессионализму нашего преподавателя узнали многие аспекты и тонкости науки урологии. От всей души хочется пожелать успехов и дальнейшего развития на поприще подготовки профессионалов медицины.

Pediatrics faculty

It was founded in 1938. Under the conditions of global market of medical services its activity is aimed at training highly qualified, socially required medical personnel. The faculty is a leader of high pediatric education in the republic. For great contribution into science and practical public health the professorial-teaching staff was awarded the State prize of RK and some other rewards. Students of the university are the constant leaders of international students scientific Olympiads.

The educational pediatric trajectory has been developed, innovative methods of diagnostics, treatment, prophylaxis and rehabilitation of children age patients have been applied. On the base of six chairs and faculty of general medicine early professional orientation of future pediatricians is realized. Elective cycles have been elaborated, advisers are formed and flexible stimulating mechanisms of continuous improving teachers and students are developed.

№1 Бала аурулары кафедрасы

2011 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедраны   медицина ғылымдарының докторы,  доцент Орынбасарова Камила Қалаубайқызы басқарады.  Орынбасарова К.Қ. –  ҚазҰМУ Этикалық кеңесінің ,  Білім беру бағдарламалары комитеті, Педиатрия бойынша   ғылыми – жоспарлы бақылау коммисиясының мүшесі болып табылады,  76 баспа жұмысының, 3 оқыту – әдістемелік ұсыныстардың авторы және кардиология  бойынша оқу құралының,  қазақ тіліндегі балалар пропедевтикасы бойынша  оқулықтың, экологиялық педиатрия  туралы монографияның, Қоршаған ортаның ластануы кезіндегі балалардағы клиникалық-морфологиялық синдромдар мен аурулары Атласының серіктес авторы болды.

2011-2012 оқу жылында кафедрада 19 қызметкерден тұратын профессорлық – оқытушылық және көмекші құрам қызмет атқаруда , соның ішінде 1 медицина ғылымдарының докторы, 6 доцент —  Исмаилова Д.Б., Испулаева С.Х., Наумова Н.В., Шәкім Г.А., Ксетаева Г.К., Аппасова М.И; 2 ассистент, медицина ғылымдарының кандидаты —   Чой С.В., Сагатбаева Н.А; ассистенттер —  Есжанова Э.Д., Мусабекова Р.К., Досметов А.Е., Оналбаева Б.Ж., Сагимова Р.Ш., Умбетова Л.Ж., Есимова Н.К.

Кафедраның клиникалық базалары — 1 ҚКБА, 2 ҚКБА, «Ақсай» РКБА. Кафедра қызметкерлері сондай-ақ №7 және  №8 қалалық балалар емханасына тәжірибелік және ғылыми – әдістемелік көмек көрсетеді және апта сайын науқастар консультациясын және ай сайын  тақырыптық семинарлар ұйымдастырады.

Кафедра тарихы.

1992 жылы педиатрия факультеті түлектеріне  дипломнан кейінгі арнайы жоғары мамандандырылған білім беру қажеттілігінен ҚазММУ ректорының бұйрығымен педиатрлар үшін интернатура кафедрасы ұйымдастырылып, кейін бала аурулары кафедрасы  болып қайта құрылды. Кафедраны құрылғаннан бастап 2008 жылдан дейін медицина ғылымдарының докторы, профессор Зайра Хамитқызы Мажитова басқарды.

З.Х. Мажитова – бірінші кафедра меңгерушісі, 5 жыл бойына ғылыми жұмыс бойынша проректор, сосын ҚазҰМУ ғылыми жұмыс жөніндегі ректордың Кеңесшісі болып қызмет атқарған. Зайра Хамитқызы Қазақстанның ғылыми және педагогикалық жұртшылығының ортасында орасан зор беделге ие болды, сонымен қатар медициналық білім берудің Интернационалды Академияның мүшесі (Гамбург), педиатрлардың Халықаралық қоғамының, Түрік тілдес елдер педиатрлар қоғамының, Азия және Тынық мұхиты гастроэнтерологтар Қауымдастығының, Еуропалық респираторлық қоғамының, сонымен қатар «Қазақстанның педиатриясы және балалар хирургиясы» жұрналы редколлегиясының мүшесі. Профессор З.Х.Мажитова – 300 астам ғылыми мақалалар мен тезистердің, 26 өнертабысқа предпатенттердің, 3 оқу құралының, 2 монографияның, «Қоршаған ортаның ластануы кезіндегі балалардағы клиникалық-морфологиялық синдромдар мен аурулар Атласының» авторы. Зайра Хамитқызының жетекшілігімен 5 докторлық және 26 кандидаттық диссертациялар қорғалды. Оның шәкірттері Қазақстанның, Ресейдің, Люксембургтың, Германияның медициналық мекемелерінде еңбек етуде.

Жоғары білім беруді реформалау үрдісінде кафедраға  1996 жылы балалар ауруларының пропедевтикасы кафедрасы ( м.ғ.д., профессор В.А. Лебедевамен құрылған) , ал 2002 жылы – медбике ісі курсы қосылды. Кафедраның педагогикалық жұмысының ерекшеліктері, студенттерді университетке түскеннен бастап интегрирленген, сонымен қатар интернатура мен ординатурада дипломнан кейін оқыту болып табылады. 2008 жылдан бастап, 4 және 6 курс студенттеріне, резиденттерге «Балалар аурулары» пәнінен сабақ беріледі. 2008 жылдан бастап, кафедрада педиатрияның әртүрлі саласынан – нефрология, кардиология, аллергология, неонатология, пульмонология, эндокринология, гематология жетекші мамандарын шақырумен «Жас педиатрлар мектебі» аясындағы студенттік конференциялар ай сайын өткізіледі.

В.А.Лебедева, медицина ғылымдарының докторы, профессор – 1952 жылы құрылған балалар ауруларының пропедевтикасы кафедрасына 20 жыл бойына басшылық етті (1968-1989 ж.ж.). Валентина Андреевна ҚазССР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, ҚазССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстандағы балалар аллергологиясының негізін қалаушы. Оның жетекшілігімен 20 кандидаттық диссертация қорғалды. 1989 — 1996 жылдар арасында балалар ауруларының пропедевтикасы кафедрасына м.ғ.д., профессор Т.М.Имамбаева жетекшілік етті, қазіргі таңда педиатрия факультетінің деканы болып қызмет атқарады.

2008 жылдан  2011 жылға дейін  кафедраның меңгерушісі ретінде, профессор З.Х.Мажитованың шәкірті, медицина ғылымдарының докторы Сарсенбаева Сауле Серғазықызы басшылық етті , қазіргі кезде БСЗБжМБҒН  Орталығының  директоры.  С.С. Сарсенбаева 80 мақалалар мен тезистердің, 3 оқу-әдістемелік нұсқаулықтардың авторы, сонымен қатар кардиология және нефрологиядан 2 оқу құралының, экологиялық педиатрияның 2 монографияның, «Қоршаған ортаның ластануы кезіндегі балалардағы клинико-морфологиялық синдромдар мен аурулар Атласының» серіктес авторы.

2011 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедраның меңгерушісі    академик Исаева Л.А.-ның (И.М. Сеченов атындағы  Бірінші Мәскеу медициналық  Университеті) және профессор З.Х. Мажитованың  шәкірті – медицина ғылымдарының докторы, доцент Орынбасарова Камила Қалаубайқызы. Ол ҚазҰМУ Этикалық кеңесінің,  Білім беру бағдарламалары комитеті, Педиатрия бойынша   ғылыми – жоспарлы бақылау коммисиясының мүшесі болып табылады.   Орынбасарова К.Қ. —  76 баспа жұмысының, 3 оқыту – әдістемелік ұсыныстардың авторы және кардиология  бойынша оқу құралының ,  қазақ тіліндегі балалар пропедевтикасы бойынша  оқулықтың, экологиялық педиатрия  туралы монографияның, Қоршаған ортаның ластануы кезіндегі балалардағы клиникалық-морфологиялық синдромдар мен аурулары Атласының серіктес авторы болды.

Кафедраның клиникалық базаларында — 1 ҚКБА, 2 ҚКБА, «Ақсай» РКБА және басқа да  денсаулық сақтау мекемелерінде,  №7 және  №8 қалалық балалар емханасына кафедра қызметкерлері үлкен тәжірибелік және ғылыми – әдістемелік  көмек көрсетеді.

2008 жылдан бастап, педиатрия бойынша резиденттерді дайындау жүргізілуде, онда тек қана кәсіби мамандығына ғана емес, сонымен қатар коммуникативті және шешендік шеберлікке оқытылады

№1 Бала аурулары кафедрасының оқытушыларының жетекшілігімен студенттер мен резиденттер Алматы қаласының жоғары оқу орындарында – ІІМ Академиясында, Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінде, Қазақ қыздар педагогикалық университетінде, Алматы қаласы және Алматы облысы мектептерінде оқитын жастар үшін маңызды тақырыптар бойынша: «Жастарда АИВ-инфекциясының профилактикасы», «Туберкулез», «Жасөспірімдер мен жастарға шылым шегудің жағымсыз әсері», «Тастанды балалар – қоғам мәселесі» және т.б. бірнеше рет тақырыптық семинарлар өткізді

Кафедраның соңғы 5 жылдықтағы жетістіктері:

-ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыру және өткізу: «Экологиялық педиатрияның өзекті мәселелері: өткені, бүгін, болашағы» (Алматы қ., 23-24 мамыр 2008 ж.), «Балалар мен жасөспірімдердегі тыныс алу ағзалары ауруларының диагностикасы мен емінің жаңа технологиясы» (Алматы қ., 22-23 наурыз 2009 ж.), «Жүрек-қан тамырлардың ауруы бар балалар мен жасөспірімдерге жоғары мамандандырылған көмек мәселелері» (Алматы қ., 3-4 желтоқсан 2009 ж.);

— «Балалар мен жасөспірімдердегі тыныс алу ағзалары ауруларының диагностикасы мен емінің жаңа технологиясы» (Алматы қ., 22-23 наурыз 2009 ж.), «Жүрек-қан тамырлардың ауруы бар балалар мен жасөспірімдерге жоғары мамандандырылған көмек мәселелері» (Алматы қ., 3-4 желтоқсан 2009 ж.) конференциялардың материалдары бойынша ғылыми еңбектердің 2 жинағы баспадан шықты;

— «Экологиялық педиатрияның өзекті мәселелері: өткені, бүгін, болашағы» (Алматы қ., 23-24 мамыр 2008 ж.) конференцияның материалдарымен ҚазҰМУ Хабаршысының Арнайы басылымы баспадан шықты;

— 2009 жылы ҚазҰМУ Тәрбие жұмысы басқармасымен бірлесе отырып ЖОО-аралық «Балаларды қорғау күні» және « Жанұя күні» тақырыптарына студенттік конференциялар өткізілді.

— студенттер мен дәрігерлерге арналған доцент Г.Ә.Шәкімнің және З.Г. Давлетгильдееваның редакциясымен авторлық ұжымның 2 қазақ тілінде «Педиатриядағы сырқатнама», «Балалардағы жүрек ырғағының және өткізгіштігінің бұзылысы» оқу құралы баспадан шықты.

№1 Бала аурулары кафедрасы ғылыми — практикалық жұмысының айқын оқиғасы ретінде З.Х.Мажитованың редакциясымен Халықаралық Ғылыми — техникалық орталықтың (ХҒТО) гранты бойынша «Қазақстанның экологиясы қолайсыз аймақтарда тұратын балалар ағзасына химиялық және радиациялық жүктемені анықтау» (2003-2005 ж.ж.) Ғылыми — техникалық бағдарламаны орындау болып отыр, оның нәтижесі ретінде «Балалардағы экологиялық тәуелді аурулар» монографиясы және «Қоршаған ортаның ластануы кезіндегі балалардағы клиникалық — морфологиялық синдромдар мен аурулар Атласы» (орыс тілінде) жарыққа шықты.

Жапония, Швеция, Германия, Италия, Люксембург және Ресейдің әртүрлі саладағы медициналық мамандардың қолдауымен және ынтымақтастықтың арқасында жұмыс жасау кезеңінде 16 ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалар орындалды. Кафедрада Қазақстанның медицинасындағы жаңа бағыты – экологиялық педиатрия құрылды, ол көптеген бағыттардың – генетика, пульмонология, гематология, гастроэнтерология, эндокринология, дерматология, нефрология және т.б. дамуында негізі болып табылады. Кафедраның қызметкерлері педиатрияның өзекті мәселелері бойынша әртүрлі халықаралық форумдарға, ғылыми-практикалық конференцияларға белсенді қатысады.

2011 жылдың 11-13 мамыр күндері №1 бала аурулары кафедрасының ұжымымен (ұйымдастыру комитеті проф. Сарсенбаева С.С., доц. Рамазанова Ш.Х.) және ҚР ДСМ педиатрия және балалар хирургиясы ҒО (проф. Аязбеков Е.А.) бірігіп, «Ару-Ана» (Даукеева Ж.) қайырымдылық ұйымын қолдау бойынша Қазақстанда алғаш рет Алматы қаласында «Балалардағы сирек (орфанды) кездесетін аурулар» тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді.Конференцияның бағдарламасында тұқым қуалайтын патологияның диагностикасы, емі және алдын алу бойынша сұрақтарды шешу аясында әлемнің жетекші мамандары қатысты. Балалардағы бұзылған зат алмасу аурулары. Халықта бұндай аурулар жетім (орфанды) аурулар деп аталады. Оларға Гоше, Ниман-Пик, Помпе, муковисцидоз, мукополисахаридоз жатады. Күмәнсіз бұндай аурулар Қазақстанда сирек тіркеледі –20-80 000 балаға 1 баладан, олардың диагностикасы молекулярлы-генетикалық әдістерге негізделеді. Дегенмен, ерте диагностикалаудың маңыздылығы арнайы орын басушы еммен негізделеді, ол аурудың ауыр асқынуларын болдырмауға және бала өмірінің сапасын жақсартуды қамтамасыз етеді. Ресей, Польша, АҚШ елдерінен – профессор Капранов Н.И., Каширская Н.Ю., Симонова О.И., Финогенова Н.А., Анна Тулки-Шиманская, Эдвин Симонс, Семячкина А.Н. сияқты мамандар келді.Олар өздерінің кәсіби білімдерімен және сирек кездесетін тұқымқуалайтын аурулары бар науқастарды жүргізген тәжірибелерімен және  тактикаларымен бөлісті.

Кафедра жаңалықтары

Кафедрада студенттермен және резиденттермен белсенді тәрбие жұмыстары жүргізіледі. Педиатрия факультетінің ардагер — ұстаздарын марапаттау, «Наурыз» мейрамын атап өту, « Дәрігер мен медбикелердің қызметіндегі этика және деонтология»  және «Азаматтық қорғаныс»тақырыптарында конференция, Республика күніне орай « Халықтар достығы» фестивалі сияқты шаралар ұйымдастырылды.

2011 жылдың 28 қазанда №2 ҚКБА-да кафедра меңгерушісі, медицина ғылымдарының докторы  Орынбасарова К.Қ. басшылығымен кафедра қызметкерлерінің ұйымдастыруымен патолого — анатомиялық конференция өтті. Конференцияға  серіктес төрайым  ретінде ҚазҰМУ патологиялық анатомия кафедрасының профессоры  Сапаргалиева А.Д. шақырылды. Кафедра доценті Исмаилова Д.Б.   рецензент ретінде қатысты..  Аурухана басшылығы  және  қатысушылар конференцияның жоғары кәсіби деңгейін және тәжірибелік құндылығын атап өтті.   Сондай – ақ  педиатрия факультеті 6 курс студенттерінің қатысуымен кафедрада оқу, рольдік патолого-анатомиялық конференция  ұйымдастырылды.

2011-12 оқу жылы С.Ж. Асфендияровтың туған күніне орай «Ұлағатты тарихи тұлға» тақырыбына студенттік конференция өткізілді, Алматы қаласының  №8 балалар үйіне қайырымдылық көмек көрсетіліп, 6 курс студенттерінің қатысуымен салауатты өмір салты және жеке бас гигиенасы туралы баяндамалар оқылды. 6 курс студенттері белгілі мультфильмдер үзінділерінен салауатты өмір салты сұрақтары  туралы жинақ құрастырды.

Университеттік шаралар барысында «Денсаулыққа  20 қадам» тақырыбында студенттік конференция ұйымдастырылып, педиатрияның өзекті сұрақтары сканворд,  сұрақ  – жауап ретінде талқыланды.

16 желтоқсанға орай «ҚР Тәуелсіздік күніне» арналған студенттік конференция өткізілді, желтоқсан оқиғасы туралы  фильм көрсетіліп, студенттердің және профессорлық – оқытушылық құрам қатысуымен талқыланды.

Құрбан – айт мейрамының алдында студенттерімен бірлесе отырып ҚР Дін туралы заңын талқылап, дөңгелек үстел  өткізілді.

Студенттік ғылыми үйірме отырыстары өткізіліп, үйірмешілерді кафедра тарихымен таныстыратын фильм көрсетілді. Жаңа оқу жылында қорғалатын студенттік ғылыми жұмыстар тақырыптары анықталды.

Болондық  үрдіс  қағидаларына  сәйкес кафедра оқу бағдарламасына және курациядағы бөлімшелер бағыты аясында профессорлар визинтингін өткізді:    балалар ревматологиясы бойынша  И.М. Сеченов атындағы  Бірінші Мәскеу медициналық Университетінің  бала аурулары кафедрасы профессоры Голованова Н.Ю. қатысуымен және балалар гастроэнтерологиясы бойынша Новосибирск Мемлекеттік университетінің профессоры, Сібір Ғылым Академиясының «Алтын медаль» иегері Денисов М.Ю. қатысуымен мастер – класстар ұйымдастырылды.

Поисковые слова::

Балалар жұқпалы аурулары кафедрасы

Балалар  жұқпалы  аурулары  кафедрасы  1952 жылы 1-ші  қыркүйекте негізі  қаланды.

1952-1954 жыл  аралығында  кафедраны  профессор  Е.Н. Бартошевич  басқарды.

1954-1987 жыл  аралығында  кафедра  тізгінін  профессор  Т.Н. Никонова  қолына  алды.

Қаз ССР  ғылымына  еңбек  сіңірген  қайраткер  Т.Н. Никонованың  қолынан  5-монография, соның  ішіндегі  біреуі  Аль-Фараби  атындағы  сыйлықтың  иегері. 225 –тен  аса  ғылыми  еңбектері  жарияланды.  Т.Н. Никонова  50-ден  аса  ғылыми  кандидатты  дайндап  шығарып,  4-докторлық  диссертацияның  ғылыми  кеңесшісі  болды.

1987-1997 жыл  аралығында  кафедраны  басқару  қызметіне  Т.Н.Никонованың  1-ші  аспиранты   профессор  Е.А.Огай  келді.  Е.А.Огай  барлық  күш  жігерін  салып, жас  ғалымдарды  дайындауға  және  кафедраның  өркендеуіне  жемісті  еңбек  етті.  2- докторлық  диссертацияға  ғылыми  кеңесші  болып,  15- кандидаттық  диссертацияның  ғылыми  жетекшісі  болды. 160-тан  аса  ғылыми  еңбектері  жарияланды.

1998-ші  жылдан  бастап « Балалар  жұқпалы  аурулары»  кафедрасының   меңгерушісі,   профессор  Е.А.Огайдың  оқушысы  профессор  м.ғ.д. Құттықожанова  Ғ.Ғ   кафедра  меңгерушісі  қызметін  атқарды.

Кафедра  меңгерушісі  профессор,  м.ғ.д.  Ғ.Ғ.Құттықожанова

Ұлы  ғалым  Т.Н. Никонова  негізін  қалаған  кафедраның  дәстүрлерін  Құттықожанова  Ғ.Ғ  осы  күнге  дейін  жалғастыруда.  Шәкірттер  дайындауда  үлкен  еңбек  етуде.  6-кандидаттық  диссертациямен  2-докторлық  диссертацияға  жетекшілік  етті.

Кафедраның  ардагерлері  доценттер: Қасымбекова Р.Г, Григорьева  Т.П, Сұлтанова  Т.А, Шелехова  Н.Ф, Құрманғалиева А.А. осы  күнге  дейін  жемісті  еңбек  етуде.

Кафедрада  орта  буын  өкілдерімен  жас  оқытушы  мамандар  қызмет  етеді.

Кафедра   ұжымы.

Кафедра  мына  ғылыми  бағытта  жұмыс  істейді.  Вирусты  гепатит;  Жедел-ішек  инфекциясы; Зоонозды  инфекциялар;  Жатыр  ішілік  инфекциялар;  Күл;  ЖРВИ;  Нейроинфекциялар.

Кафедра  ұжымының  жаңалықтарында  бірнеше  потенттерімен  рационализаторлық  куәлікке  ие.

1989 жылдан  бері  24-тен  аса  әдістемелік  нұсқаулармен  оқу  құралдары, монографиялар  шығарылды.

Кафедраның  профессорлық, оқытушылық  құрамы  Қазақстан  Республикасының  Денсаулық  сақтау  жүйесіне  үлкен  көмек  көрсетуде.  Ауыр  жағдайдағы  науқас  балаларға  дер  кезінде  кеңес, көмек  беріледі.

Кафедра  ұжымымен  «БҚКЖАА» дәрігерлерімен  жемісті  еңбегінің  айғағы:  «Жылдың  үздік  ауруханасы»  конкурсында  номинант  аталуы.

Тәрбие  жұмысы:

Балалар  жұқпалы  аурулары  кафедрасының  оқытушылары  жан-жақты  еңбек  етумен  қатар  болашақ  мамандарды  тәлім-тәрбие  беруде  үлкен  үлес  қосуда.  Жас  дәрігерлерді  мамандыққа  баулу, рухани, салауатты  отанға  деген  патриоттық  сезімді  қалыптастыру  негізінде  жүргізіледі.

Студенттер  кафедрада  өткізілетін  ғылыми  конференцияларға, мәдени  шараларға  қызығушылық  танытып, белсенді  қатысады.

80-жылдық  тарихы  бар  Ұлттық  Медицина  университетінің  «Балалар  жұқпалы  аурулары»  кафедрасы  болшақ  дәрігерлерді  дайындауда  жемісті  еңбек  етуде.

Поисковые слова::

Педиатрия факультеті

Негізі 1938 жылы қаланған. Факультеттің қызметі жоғары білікті, медициналық білім берудің жаһандық нарық жағдайындағы бәсекеге қабілетті балаларды емдеуші кадрлар даярлауға бағытталған. Факультет республикадағы жоғары педаитриялық білім берудің көшбасшысы. Бұл жоғары білікті мамандар шеберханасы болып табылады. Ғылым мен практикалық денсаулық сақтауға қосқан үлесі үшін профессорлық-оқытушылық құрам Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығына және бірқатар өкіметтік марапаттарға ие болған. Факультеттің білім алушылары халықаралық студенттік ғылыми олимпиадалардың үздік қатысушылары. Білім берудің педиатриялық траекториясы дайындалды, бала жасындағы науқастарды диагностикалау, емдеу, профилактикалау және реабилитациялаудың инновациялық әдістері енгізілді. 6 кафедра және жалпы медицина факультеті базасында болашақ педиатрлардың ерте кәсіби бағдарлық жұмыстары жасалады. Элективті циклдер дайындалады, эдвайзерлер қалыптасады, оқытушылар мен білім алушылар үздіксіз жетілдірудің икемді ынталандырушы механизмдері жасалады.

Қарағанды мемлекеттік медицина университетімен  2011ж 02 ақпан айында  бірлесіп жасасқан келісім-шартқа сәйкес, 01 қыркуйек айынан бастап  академиялық ұтқырлықпен  8 студент жалпы медицина факультетінің 4 курсында  оқып жатыр.

Кафедра неонатологии

Кафедра детских болезней лечебного факультета была организована 4 февраля 1934 г. на базе детского отделения  Городской больницы г.Алматы. Клиническими базами являются Детская городская инфекционная клиническая больница, Pеспубликанская детская больница «Аксай», детская поликлиника №7 Медеуского района г. Алматы, родильный дом №1, Детская дорожная больница.

Основателем кафед­ры и заведующим с 02.1934 г. по 10.1943 г. был профессор Федо­рович А.Н., известный как профессор меди­цинского факультета Варшавского универ­ситета. В последующие годы заведовали кафед­рой профессора Сурат В.А., Сахаров С.И., с 1956г. по 1985г. — до­цент Ибраев Ш.З., из­вестный организатор педиатрической служ­бы в Казахстане (главный педиатр, главный детский инфекционист Минздрава в течение ряда лет).

С сентября 1985  по 1999 годы 5 заведующей кафедрой работала профессор Канатбаева А.Б. — автор глав учебников «Балалар аурулары пропедевтикасы» (1995г.). «Балалар аурулары» (1997), «Педиатрия, 2005», типовых программ для студентов лечебного, санитарно-гигиенического и стомато­логического факультетов.

С 2002 года в связи с реорганизацией подразделений университета кафедра получила новый статус кафедры Детских болезней с курсом эндокринологии, заведующим кафедры был назначен д.м.н., профессор Тастанбеков Б.Д.

Батыр Джунусович осуществляет руководство учебным и методическим процессом на клинических базах, руководство научно-исследовательскими работами по проблемам перинатальной патологии, внутриутробных  инфекций.

Тастанбековым Б.Д. опубликовано более 100 работ, в том числе 1 монография, учебные пособия, методические рекомендации.  Является одним из  авторов классификации  поражений головного и спинного мозга у новорожденных,  функционирующей в СНГ (издание – Москва). Им подготовлено 10 кандидатов, один  доктор наук и в настоящее время  осуществляется  научное руководство по 3 кандидатским и 2 докторским  диссертациям. Ведет подготовку  врачей-интернов и резидентов по неонатологии.

Основные направления кафедры – в области нефрологии, неонатологии; сотрудники ведут научную, поисковую работу в этих областях под руководством Тастанбекова Б.Д. и Канатбаевой А.Б.

Проф. Канатбаева А.Б. — внештатный главный детский нефролог рес­публики. Ею создана Школа детских нефрологов: подготовлено более 20 кандидатов и 3 доктора наук. Она автор 1 монографии, 10 изобретений, 10 методичес­ких рекомендаций и более 200 работ. В республи­канской детской больнице «Аксай» открыт почеч­ный центр, курируемый кафедрой детских болез­ней лечебного факультета КазНМУ. Кафед­ра проводит научно-практические конферен­ции, осуществля­ет подготовку ка­дров через орди­натуру, аспиран­туру и докторан­туру, проводит ФПК для врачей.

Цели и задачи изучения неонатологии

Неонатология — (лат. neonatus — новорождённый) — раздел педиатрии, посвященный особенностям физиологии и болезням новорожденных (до 28 дней жизни).

Выделение неонатологии в самостоятельный раздел педиатрии в 60-е гг. ХХ в. обусловлено задачами борьбы с ранней детской смертностью.

Основные направления неонатологии:

 • исследование влияния отклонений в состоянии здоровья беременной на развитие плода и новорождённого;
 • изучение функциональной и метаболической адаптации новорождённого к внеутробному существованию;
 • исследование становления его иммунитета;
 • разработка специальных методов оценки функциональных систем организма новорождённого и диагностики его заболеваний, а также методов их лечения.

Основные направления научной работы кафедры:

 1. Новые технологии в  реанимации и интенсивной терапии  новорожденных

Определение эффективности оксигенотерапии у новорожденных с асфиксией, не связанной с синдромом мекониальной аспирации и на фоне аспирационного синдрома

Определение оптимальных режимов оксигенотерапии у недоношенных детей с открытым артериальным протоком и с синдромом персистирующей легочной гипертензией

Определение целесообразности назначения сурфактанта доношенным новорожденным с мекониальной аспирацией

 1. 2. Роль внутриутробных инфекций в перинатальной патологии

Ранняя диагностика, варианты течения, схемы лечения и критерии прогноз а внутриутробных инфекций

Задержка внутриутробного развития, критерии диагностики, прогноза ЗВУР. Принципы диспансеризации.

Роль ВУИ в формировании врожденных пороков развития

 

 1. 3. Вакцинопрофилактика

Разработка показаний и противопоказаний к вакцинации против антигенов внутриутробных инфекций

 

Обучающие технологии

 • Интерактивные семинары
 • Создание учебных видеороликов и фильмов, более широкое использование возможностей мультимедийной техники, разработка учебных программ
 • Сбор и представление наглядных материалов, клинических случаев
 • Основа обучающих технологий — принципы доказательной медицины

Резидентура по специальности неонатология

Продолжительность обучения: 2 года

Условия обучения:  В резидентуру на бюджетной основе (бесплатно) принимаются врачи, закончившие интернатуру по специальностям анестезиология и реаниматология, педиатрия, неонатология или непосредственно после окончания медицинского ВУЗа, имеющие высокий средний балл. Все желающие обучаться в ординатуре принимаются только после вступительного экзамена, тестирования по специальности и собеседования. Также возможно обучение в ординатуре на коммерческой основе. Ссылка на страницу деканата резидентуры

Обучение включает:

 • Углубленное изучение предмета.
 • Работу на ведущих клинических базах города Алматы.
 • Участие в конференциях, конгрессах в качестве оргкомитета или докладчиков.
 • Самостоятельную научную работу по специальности неонатология с дальнейшей публикацией материалов в печатных источниках.

По окончании резидентуры врач получает:

 • Свидетельство об окончании резидентуры
 • Сертификат неонатолога
 • Право работать в родовспомогательных учреждениях, больницах самостоятельно, исполнять обязанности заведующего отделением.

Куратор резидентов – доцент кафедры неонатологии, д.м.н. Божбанбаева Нишанкуль Сейтбековна, тел: +7 777 182 08 65, e-mail: [email protected]

Полезная информация

 • Учебники по неонатологии
 • Методические рекомендации
 • Научные статьи
 • Презентации
 • Web-сайты

Адрес кафедры неонатологии:

г. Алматы, Алмалинский район, ул. Сейфуллина 294, уг. Ул. Богенбай батыра, клиничекая база ГРД №1.

Контакты:

+7 (727) 292 13 97

Поисковые слова::

Кафедра детской хирургии, с деткой анестезиологией и реаниматологией

Кафедра детской хирургии Алма-Атинского государственного медицинского института была организована в 1957 г. на базе клиники детской хирургии городской больницы. Первая заведующая кафедрой была доцент Черкасова Е.Д. С 1968 г. по 2011 г. заведующим кафедрой детской хирургии КазНМУ – академик НАН РК, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель науки РК Ормантаев К.С. (ныне почетный заведующий кафедрой). Кафедра имеет 3 клинические базы (ГДКБ №1, НЦП и ДХ, РДБ «Аксай).

С 2011 г. заведующим кафедрой является профессор кандидат медицинских наук Турсынов К.Т. Сотрудниками кафедры опубликовано более 1000 научных работ, в числе которых 9 глав в союзных руководствах по детской хирургии, 13 монографий, 20 методических рекомендаций по наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения хирургических заболеваний у детей. Студенческий кружок кафедры ежегодно принимает участие во Всесоюзных и Всероссийских научно-студенческих конференциях кружковцев, где студенты занимают призовые места. Под руководством Ормантаева К.С. на протяжении многих лет функционирует общество детских хирургов, которое периодически организовывает республиканские научно-практические конференции, «мастер — классы» по  детской хирургии. Кафедра поддерживает связи и принимает участие в международных научных форумах по детской хирургии и педиатрии стран Европы, Америки, центральной и юго-восточной Азии.

Кафедра детских инфекционных болезней

Кафедра детских инфекционных болезней – как самостоятельная была основана 1 сентября 1952 года. До этого времени курс детских инфекций велся при кафедре факультетской педиатрии. Первым заведующим кафедрой детских инфекций  (1952-54гг.) была профессор Елена Николаевна Бартошевич (1900-1967).  Выпускница Ленинградского института медицинских знаний, она работала врачом на торфоразработках в Ивановской области, а затем в Актюбинске и Алматы.  Докторская диссертация «Водная лихорадка в Казахстане», защищена в 1948 году.

Заведующая кафедры детских инфекционных болезней профессор, доктор медицинских наук Куттыкужанова Г.Г.

С сентября 1954 года,  более 30 лет, кафедру возглавляла Татьяна Николаевна Никонова (1909-1987).  Её докторская диссертация посвящена актуальным проблемам ревматизма у детей.  Проф. Т.Н.Никоновой создана школа педиатров-инфекционистов.  Многие ее ученики возглавляют крупные лечебные учреждения, кафедры вузов, трудятся в научно- исследовательских институтах.

Е.А. Огай, первая аспирант профессора Никоновой, приняла после нее   руководство кафедрой. Тема  докторской диссертации Е.А. Огай «Вирусные гепатиты у детей в условиях города с неблагоприятной  экосредой». Профессор Е.А. Огай была руководителем  докторской работы Г.Г. Куттыкужановой «Иммунопатогенетические подходы к терапии  хронического вирусного гепатита В у детей», 1997г.    Профессор, д.м.н. Г.Г.Куттыкужанова возглавляет кафедру с 1998 года.

Состав ППС кафедры детских инфекционных болезней

Коллектив    кафедры активно выполняет научно- исследовательскую работу.  В настоящее время ответственный по НИР  д.м.н. Ералиева Л.Т.

За время существования кафедры выпущено более 70 кандидатских диссертаций. Они посвящены актуальным проблемам инфекционной патологии.

Ведущей научной тематикой кафедры всегда было изучение вирусных гепатитов,  рассматривались такие вопросы как, своевременная диагностика гепатитов, патогенетические факторы возрастные особенности.  В настоящее время изучаются особенности  новых  этиологических факторов: С, D, G, TTV, SEN, X и Y  ВГ. До 80-х годов прошлого столетия главенствовали бактериальные инфекции, поэтому исследования проводились в отношении клиники, лечения, профилактики скарлатины, дифтерии, коклюша, дизентерии,  брюшного тифа у детей. На современном этапе появились и новые неисследованные инфекции, изучением которых так же занимается кафедра – это иерсиниоз, листериоз, ВИЧ-инфекция, менингиты пневмококковый и гемофильной этиологии.

В текущем году защищены работы: Трумова Ж.З.–докторская диссертация «Региональные особенности перинатальной ВИЧ – трансмиссии и методические подходы к диспансеризации детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин».

Ералиева Л. Т. – докторская диссертация – «Усовершенствование диагностики и иммунокорректирующая терапия при бактериальных менингитах у детей».

Катарбаев А. К. – докторская диссертация «Взаимосвязь медико-демографических показателей с инфекционной патологией у детей и мер профилактики».

Выполнение темы по международной программе: «Пневмококковая инфекция у детей и пути профилактики».

Сотрудники кафедры выступают на Международных конференциях, съездах, конгрессах, симпозиумах с результатами научных исследований, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.

На кафедре  детских инфекций проходят  повышение квалификации ППС аналогичных кафедр. В 2008-2009 учебном году кафедра получила звание лучшей кафедры педиатрического факультета КазНМУ.

Со дня основания кафедры плодотворно работает научно-студенческий кружок, руководитель к.м.н., ассистент Оналбаева Г.Ж.   Воспитательная работа проводится под руководством к.м.н., ассистента Джумабековой А.Т.  Кафедра курирует студенческие группы, проводит политинформации в группах, выпущены стенгазеты и сделаны стенды, снят фильм о совместной работе больницы и  кафедры.

ППС кафедры оказывает большую помощь практическому   здравоохранению, базовой больнице (ДГКИБ г.Алматы), областным инфекционным стационарам РК, врачам педиатрам-инфекционистам. Постоянно проводятся выездные циклы  по повышению квалификации врачей педиатров, инфекционистов, терапевтов.

Профессорское-преподавательский коллектив кафедры консультирует тяжелых больных, проводит клинические разборы, научно-практические и патолого- анатомические конференции, школу детских-инфекционистов. Результатом работы  является  1 место, занятое в республиканском конкурсе «Алтын журек».  Много внимания уделяется повышению квалификации и аттестации врачей.

Зав.кафедрой детских инфекций КазНМУ

Профессор, д.м.н.  Куттыкужанова Г.Г.

Поисковые слова::

Кафедра детских болезней №2

История кафедры детских болезней №2 КазНМУ

Впервые кафедра педиатрии организована в 1939 году. Организация  базы была  поручена назначенному ассистенту этой кафедры  А.И.Авенировой.

На должность заведующего кафедрой был приглашен кандидат медицинских наук, Константин Федорович Попов (до этого он жил и работал в Москве).

В 1941 году на педиатрический факультет с лечебного факультета переводятся, впервые 8 студентов и в 1943 году кафедра обеспечила первый выпуск врачей-педиатров. Заведовал кафедрой в то время профессор Вениамин Александрович Сурат (из г. Саратова), приехавший в Алма-Ату в 1943 г.

После отъезда в 1948 году профессора В.А.Сурата в г. Волгоград, заведование кафедрой принял доцент Александр Михайлович Кропачев, который   позднее защитил докторскую диссертацию, но в 1952 году уехал в Красноярск на заведование кафедрой детских   болезней. Заведование кафедрой факультетской и госпитальной  педиатрии было поручено доценту А.И.Авенировой, закончившей заочную докторантуру при Институте педиатрии АМН СССР. В 1954 году в Институте усовершенствования врачей в г. Москве доцент А.И.Авенирова защитила докторскую диссертацию на тему: “О значении кишечных простейших в патологии желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста”. В 1955 году она  получила звание профессора.

Кафедра госпитальной педиатрии была организована в 1952 году, кафедра факультетской педиатрии в 1953 году. Возглавляла эти кафедры также заслуженный врач КазССР, профессор Авенирова А.И.

Первыми преподавателями кафедры были доценты к.м.н. И.В.Вовнянко, Е.А.Трейлих, затем на кафедру пришли к.м.н. А.Г.Медведева, врачи Н.Ярочкина, С.Жуйко, Ф.Хасанова, Л.Спивак, Н.Львова. Первыми аспирантами были В.А.Лебедева, А.Ш.Исмагилова, А.М.Толманова, Г.А.Балахонова, которые, защитив кандидатские диссертации, стали ассистентами, доцентами педиатрических кафедр. У А.И.Авенировой учились Н.П.Ярочкина, В.А.Лебедева, К.В.Рахимова, которые, работая на кафедре, стали докторами медицинских наук, профессорами. Профессору Авенировой А.И. принадлежит более 100 научных работ и две монографии. В то время кафедра разрабатывала научную проблему: “Заболевания желудочно-кишечного тракта у детей”.

С 1952 до 1964 г. на кафедре факультетской педиатрии трудились: доцент Грязева Т.Ф., ассистенты: Макулова Р.М., Медведева О.С., Давлетказина Г.М., Абдрагимов Н.И. С 1956 по 1965 год эту кафедру возглавляла к.м.н. доцент Т.Ф.Грязева. Затем с 1965 по 1970 год кафедрой заведовала заслуженный врач КазССР, профессор Н.А.Барлыбаева, а с 1970 по 1991 год — профессор Н.П.Ярочкина, которой принадлежит более 300 печатных работ и 4 монографии. В этот период научным направлением кафедры было изучение пневмоний у детей раннего возраста. На протяжении многих лет завучем кафедры была к.м.н., доцент Сарсенбаева З.Б. – талантливый педагог и клиницист широкого масштаба. На кафедре в этот период работали кандидаты медицинских наук Карибджанова З.И., Сафина Г.А., Кабдугалиева Г.К., Биттеева Ф.Б., Лобанова Р.П., Тульчинский Л.А., Скоробогатова И.А., Шинкаренко Л.Н., асс. Степанова С.Д., Даленова К.Б., Хван Г.В., Рахманова М.Н., Кацюба К.А., Имамбаева Т.М.

С 1971 по 1991 год кафедру госпитальной педиатрии  возглавляла заслуженный врач КазССР, профессор Н.А.Барлыбаева, под руководством которой на кафедре были защищены 12 диссертаций, из них 4 – на соискание степени доктора медицинских наук. Докторские диссертации защитили Музыкантова В.С., Струков В.И., Рахимова К.В., Мажитова З.Х. Основные научные изыскания их были посвящены диагностике, клинике и лечению ревматизма, рахита, сепсиса, врожденных пороков сердца у детей.

Профессор Н.А.Барлыбаева разработала вопросы лечения и профилактики ревматизма у детей, дифференцировки и лечения неревматических кардитов, занималась изучением практически важных и в научном плане весьма интересных проблем профилактики рахита и гипервитаминоза Д. Она имеет 258 научных работ, из них 5 монографий. Является изобретателем и рационализатором СССР, награждена медалью Аль-Фараби I и II степени.

На протяжении 25 лет завучем этой кафедры была доцент А.Ш.Исмагилова — прекрасный педагог, клиницист, нефролог высокой квалификации, внесшая большой вклад в совершенствование учебного процесса.

В 80-е годы эти две кафедры были переименованы кафедрами педиатрии №1 и №2 и одинаково выполняли функции по обучению студентов факультетской и госпитальной педиатрии. С 1993 по 1998 год кафедру детских болезней №1 возглавил профессор Тастанбеков Б.Д.

В 1991 году кафедру детских болезней №1, а с 1999 г. объединенную кафедру детских болезней возглавил заслуженный врач КазССР, профессор Б.Х.Хабижанов.

С  1999 г. в кафедру детских болезней вошли ранее функционировавшие отдельно кафедра детских болезней лечебного факультета и кафедра поликлинической педиатрии. Последние две кафедры в 2003 году и 2006 г.г. вновь были отделены в самостоятельные.

Кафедра детских болезней №2 является преемником тех кафедр факультетской и госпитальной педиатрии. На кафедре работают: завуч, профессор Курманбекова С.К., доценты: Хитуова Л.К., Нургалиева Ж.Ж., ассистенты: Лобанова Р.П., Шорина Е.Н., Касымова Р.Н., Баймуратова А.Д., Кайназарова С.Е., Канагатова Г.М., Кисленко А.В., Байгабулова М.С., Тулебаева А.К.

Учебно-клинической базой кафедры является республиканский Научный Центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК. Одновременно сотрудники кафедры обучают студентов и на базах детских городских клинических больниц и многопрофильной областной больницы.

На протяжении всех лет кафедра выпускала врачей-педиатров, разрабатывала обучающие программы, учебно-методические пособия. С 1991 года кафедра стала учебно-методическим центром преподавания педиатрии на государственном языке. Важной вехой в истории кафедры и всей отечественной педиатрии стало издание в 1997 году первого учебника на казахском языке “Балалар аурулары”,  в 2005 г. учебника «Педиатрия» под авторством проф. Б.Х.Хабижанова и доц. С.Х.Хамзина, в настоящее время кафедра выпустила 3-е издание учебника на государственном языке. Каферой разработаны 12 типовых программ по специальности «Педиатрия» (1997, 2000, 2003г.г.) для Высших медицинских учреждений Республики.

Профессора Н.А. Барлыбаева и Б.Х. Хабижанов внесли большой вклад в развитие и формирование в  республике школы детских кардиоревматологов. Их многолетние исследования по бициллино – медикаментозной профилактике внедрены в практику; способствовали практическому решению проблемы детского ревматизма и приобретенных пороков сердца, частота которых значительно снизилось (в 20 раз).

Под руководством профессора Хабижанова Б.Х. кафедра детских болезней №2 свою педагогическую, научную и клиническую работу проводит в тесном сотрудничестве с НЦП и ДХ (клиническая база кафедры).

На протяжении ряда лет профессор Хабижанов Б.Х. – научный руководитель республиканских фундаментальных и прикладных научно-технических программ, посвященных проблемам функциональных кардиопатий, артериальной дистонии, ювенильного артрита, нарушений сердечного ритма, диффузных болезней соединительной ткани и врожденных пороков сердца, врожденныех заболеваний кишечника, в реализациии которых участвуют и преподаватели кафедры, выполняя диссертационные работы.

Под руководством Хабижанова Б.Х. защищены 25 диссертаций (5 докторских и 20 кандидатских), посвященные проблемам сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний у детей и подростков. Выпускники кафедры и ученики профессоров кафедры руководят кафедрами и специализированными отделениями в Республике, работают врачами в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Профессором Хабижановым Б.Х.  в соавторстве изданы две книги, отражающие историю отечественной медицины и творчество первых ученых-медиков Казахстана; в частности творческое наследие врача, просветителя и  общественного деятеля Халела Досмухамедова.

В течение последних 10 лет кафедра проводит курсы повышения квалификации преподавателей медицинских академий Республики, а также курсы по повышению квалификации для врачей-педиатров, включая выездные циклы по регионам; на кафедре обучались интерны, клинические ординаторы, резиденты.

Неотъемлемой частью деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры является лечебно-консультативная работа, которая выполняется не только в масштабах г. Алматы, но и областях республики.

На протяжении последних 30 лет кафедрой изданы монографии, сборники научных трудов и сотни научных публикаций, более 15 изобретений и внедрений, активно работает научно-студенческий кружок.

Международные связи кафедры заключаются в стабильном сотрудничестве с Европейским  и Региональным Бюро ВОЗ по внедрению в учебный процесс программ ИВБДВ, современных стандартов оценки физического развития детей.

Как структурная составная университета, кафедра детских болезней №2 активно участвует в выполнении стратегии развития университета. Приоритетом является формирование гармонично развитой конкуренто способной личности врача, владеющего одновременно тремя языками, стандартными и инновационными технологиями диагностики и лечения, наделенного  качествами гражданина и патриота.

Поисковые слова::