Қазақстан Республикасының Конституциясы-Қазақстан мемлекетінің Ата(негізгі)заңы